newsletter

Parteneri

Dam forma energiei!

Evenimente

Conferinta finala.
Descriere proiect POSDRU "ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII SI CONDITII DE MUNCA"

Obiectivul general al proiectului l-a constituit cresterea gradului de adaptabilitate si flexibilitate a angajatilor si întreprinderilor din sectorul energetic, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formarii profesionale specifice si asigurarea securitatii si sanatatii în munca.

Proiectul a urmarit atingerea obiectivelor prin sprijinirea fortei de munca si a întreprinderilor pentru a fi pregatite sa se adapteze rapid la schimbarile din sectorul energetic, datorate aparitiei noilor tehnologii în domeniu. Au fost avute în vedere prioritatile nationale în domeniul educatiei, al formarii profesionale si al învatarii pe tot parcursul vietii, al incluziunii sociale transpuse în POS DRU, precum cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, protejarea si îmbunatatirea calitatii mediului, dezvoltarea resurselor umane, îmbunatatirea conditiilor de munca, asigurarea securitatii si sanatatii în munca, etc.

Îmbunatatirea adaptabilitatii si flexibilitatii fortei de munca serveste atât interesului angajatilor cât si al angajatorilor astfel încât recrutarea în munca sa se realizeze în conditii avantajoase si competitive pentru ambele parti, cu efecte pozitive asupra vietii economice si sociale pe ansamblu.

În acest sens, în cadrul acestui proiect a fost efectuata o analiza a nevoilor unitatilor beneficiare din sectorul energetic si s-au stabilit urmatoarele domenii pentru realizarea competentelor necesare a fi dobândite în vederea cresterii adaptabilitatii si flexibilitatii lucratorilor si unitatilor economice:
. Management si organizarea muncii;
. Actualizarea si îmbunatatirea competentelor în TI&C;
. Actualizarea si îmbunatatirea competentelor legate de mediu;
. Actualizarea si îmbunatatirea competentelor legate de sanatate si securitate în munca;
. Dobândirea de competente privind îmbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
. Adaptarea la noile tehnologii.

GRUPUL TINTA stabilit initial era format din: 550 Angajati, 20 Întreprinzatori si 40 Manageri.

Pe parcursul proiectului, au fost furnizate 30 de cursuri de formare profesionala (40 grupe de curs) în cadrul carora au fost instruiti un numar de 783 cursanti din care 246 femei. Numarul total de persoane din grupul tinta atins a fost de 904 persoane (din care 335 femei), depasind astfel grupul tinta cu un numar de 294 de persoane (din care 179 femei). Prin suplimentarea grupului tinta, un numar mai mare de angajati (decât cel previzionat) au fost instruiti pentru a face fata schimbarilor tehnologice din sectorul energetic si a se adapta la acestea.

PRINCIPALELE REZULTATE:

Cursurile oferite în cadrul acestui proiect au fost de urmatoarele tipuri: cursuri destinate obtinerii competentelor necesare pentru îmbunatatirea calitatii si productivitatii muncii; cursuri tehnice pentru sectorul energetic; cursuri privind controlul poluarii si protectia mediului; cursuri în probleme de securitate si sanatate în munca; cursuri TIC; cursuri privind managementul si organizarea muncii.
Pe parcursul implementarii acestui proiect, au fost furnizate urmatoarele programe de formare profesionala, menite sa îmbunatateasca cunostintele si abilitatile personalului din sectorul energetic:
1. În perioada Noiembrie - Decembrie 2009, Ianuarie - Februarie 2010, s-au organizat 8 programe de instruire la care au participat 157 de persoane, din care 74 femei :
. Curs: "Formatori" (14 cursanti, din care 7 femei);
. Curs "Tehnologii moderne de producere a energiei electrice si termice " (14 cursanti - barbati);
. Curs "Solutii pentru reducerea consumului propriu tehnologic" (14 cursanti, din care 3 femei);
. Curs "Adaptarea personalului la noile tehnologii de valorificare energetica a combustibililor regenerabili prin combustie" (15 cursanti, din care 4 femei);
. Curs "Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile" (17 cursanti, din care 4 femei);
. Curs "Audit de mediu" (44 de cursanti, din care 31 femei) ;
. Curs "Managementul sanatatii si securitatii în munca" (23 cursanti, din care 14 femei) ;
. Curs "Pregatirea generala a utilizatorilor de calculatoare" (16 cursanti, din care 11 femei).

De asemenea, în aceasta perioada a fost organizat seminarul "Egalitatea de sanse în politica europeana. Rolul femeii în promovarea utilizarii energiei regenerabile" având drept scop constientizarea si informarea cu privire la discriminarea la locul de munca. La acest eveniment au participat 28 de persoane, din care 25 femei din regiunea Bucuresti -Ilfov.

2. În perioada Martie - Mai 2010, au fost organizate 15 programe de instruire la care au participat 349 de cursanti, din care 91 femei :

. Curs: "Strategii si tactici de negociere" (18 cursanti, din care 6 femei);
. Curs "Contracte economice" (12 cursanti, din care 9 femei);
. Curs "Tehnologii moderne de producere a energiei electrice si termice " (18 cursanti - barbati);
. Curs "Generatoare sincrone" (52 cursanti -barbati);
. Curs "Generatoare electrice" (39 cursanti, din care 3 femei);
. Curs "Protectii si automatizari în centralele electrice" (26 cursanti, din care 2 femei);
. Curs "Generatoare sincrone. Protectii si automatizari" (42 cursanti -barbati);
. Curs "Transformatoare de putere. Transformatoare de masura" (29 cursanti -barbati);
. Curs "Audit de mediu" (6 cursanti femei) ;
. Curs "Utilizarea Autocad în proiectarea asistata de calculator" (11 cursanti, din care 6 femei);
. Curs "Initierea în utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei" (18 cursanti, din care 5 femei);
. Curs "Calcul tabelar Microsoft Excel" (15 cursanti, din care 13 femei);
. Curs "Auditul intern al sistemelor de management al calitatii" (18 cursanti, din care 14 femei);
. Curs "Sisteme de management" (22 cursanti, din care 11 femei) ;
. Curs «Perfectionarea specialistului managementului calitatii» (23 cursanti, din care 16 femei).
De asemenea, în aceasta perioada au fost organizate seminariile "Comunicare plurilingva - element major în combaterea discriminarii la locul de munca" si "Optimizarea comunicarii la locul de munca", seminarii care au avut drept scop constientizarea si informarea cu privire la comunicarea si combaterea discriminarii la locul de munca în sectorul energetic.
La aceste evenimente au participat 50 de persoane, (din care 36 femei) din regiunea Bucuresti -Ilfov.

3. În perioada Iunie - August 2010, s-au organizat 12 programe de instruire la care au participat 220 de persoane, din care 40 femei :

. Curs: "Implementarea Sistemului de Management al Calitatii" (4 cursanti, din care 1 femeie);
. Curs "Auditul intern al Sistemelor de Management al Calitatii" (6 cursanti, din care 4 femei);
. Curs "Managementul calitatii " (12 cursanti, din care 9 femei);
. Curs "Managementul Resurselor Umane" (26 cursanti, din care 19 femei) ;
. Curs "Adaptarea personalului pentru implementarea tehnologiilor de producere a energiei în cogenerare" (22 cursanti, din care 1 femeie);
. Curs "Pregatire în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca -nivel mediu" (6 cursanti, din care 1 femeie);
. Curs "Riscurile la locul de munca si metode de reducere a lui" (5 cursanti, din care 2 femei);
. Curs "Obligatiile angajatilor si angajatorilor" (7 cursanti, din care 2 femei);
. Curs "Informarea, consultarea si participarea lucratorilor în probleme de securitate si sanatate în munca" (7 cursanti, barbati);
. Curs "Intrerupatoare de înalta tensiune" (27 cursanti, barbati);
. Curs "Stabilitate în functionarea generatoarelor sincrone -seria 1" (44 cursanti, barbati);
. Curs "Stabilitate in functionarea generatoarelor sincrone -seria 2" (54 cursanti, barbati, din care 1 femeie).
De asemenea, în aceasta perioada au fost organizate seminariile "Rolul comunicarii în cresterea gradului de siguranta si sanatate în munca" si "Asigurarea unui mediu de munca atractiv în unitatile din sectorul energetic", seminarii care au avut drept scop constientizarea si informarea cu privire la rolul comunicarii în cresterea gradului de siguranta si sanatate în munca si asigurarea unui mediu de lucru atractiv în unitatile din sectorul energetic.

La aceste evenimente au participat 43 de persoane, (din care 28 femei) din regiunea Bucuresti -Ilfov.

4. În perioada Septembrie - Noiembrie 2010, s-au organizat 5 programe de instruire la care au participat 57 de persoane, din care 41 femei.

. Curs « Excel pentru avansati » (16 cursanti, din care 13 femei) ;
. Curs « Motivarea în conducerea performanta a echipei » (15 cursanti, din care 7 femei);
. Curs"Analiza si diagnoza economica" (8 cursanti, din care 6 femei);
. Curs "Cunoasterea personalitatii umane" (5 cursanti - femei);
. Curs "Utilizarea computerelor si organizarea fisierelor" (13 cursanti, din care 10 femei).

Îmbunatatirea adaptabilitatii si flexibilitatii fortei de munca serveste atât interesului angajatilor cât si al angajatorilor, astfel încât recrutarea fortei munca sa se realizeze în conditii avantajoase si competitive pentru ambele parti, cu efecte pozitive asupra vietii economice si sociale pe ansamblu.
Data fiind criza de personal calificat, în sectorul energetic, care sa presteze anumite activitati si sa detina anumite tipuri de abilitati, acest proiect a contribuit la continuarea activitatilor existente în sector, la un nivel inovator si la înlaturarea riscului de a întrerupe anumite activitati cu profil energetic, cu efecte negative asupra dezvoltarii durabile a economiei românesti.
Dupa cum este în mod unanim recunoscut, sectorul energetic reprezinta o ramura de baza a economiei nationale, pe care se fundamenteaza dezvoltarea întregii economii a tarii. Dar, eficientizarea acestui sector nu este posibila fara o optimizare corelata si pe masura nevoilor resurselor umane din unitatile sale. Însa, o cercetare atenta a datelor statistice pune în evidenta o serie de indicatori care releva un deficit semnificativ, cu implicatii negative, în acest domeniu. Astfel, în ultimii trei ani, doar un numar de cca. 5000 de salariati din sectorul energetic au beneficiat de pregatire profesionala formala sau non-formala, din care doar aproximativ 5% sunt persoane în vârsta de peste 55 de ani).
Astfel, pe baza acestor nevoi identificate la nivelul sectorului energetic, proiectul de fata a oferit solutii pentru remedierea situatiei, prin furnizarea de programe de instruire, seminarii si simpozioane menite sa sustina adaptarea personalului la noile tehnologii si conditii de munca pentru a face fata realitatii mediului de afaceri.

Lansarea proiectului
S.C. FORMENERG S.A. are onoarea sa va invite marti 30 iunie 2009. ora 11:00, la evenimetul de lansare a proiectului cu co-finantare europeana "ADAPTAREA PERSONALULUI DIN SECTORUL ENERGETIC LA NOILE TEHNOLOGII SI CONDITII DE MUNCA" ce va avea loc la sediul S.C. FORMENERG S.A. din B-dul Sincai nr. 3, sector 4, Bucuresti.

Pentru mai multe informatii faceti click aici

Interviu - curentul.ro
S.C. FORMENERG S.A. - Promotor al formarii profesionale din România in contextul integrarii in Uniunea Europeana


FORMENERG SA , cel mai vechi centru de perfectionare si formare profesionala din România, a reusit sa faca fata competitiei din ce in ce mai acerbe din toate domeniile si schimbarilor care au aparut pe aceasta piata, dând dovada de flexibilitate si dinamism. Cum a reusit performanta de a ramâne pe podium ne spune directorul general al FORMENERG SA, Dragos Florescu.
SA , cel mai vechi centru de perfectionare si formare profesionala din România, a reusit sa faca fata competitiei din ce in ce mai acerbe din toate domeniile si schimbarilor care au aparut pe aceasta piata, dând dovada de flexibilitate si dinamism. Cum a reusit performanta de a ramâne pe podium ne spune directorul general al FORMENERG SA, Dragos Florescu.


- Unde se situeaza România la nivel european, din punct de vedere al formarii profesionale?În contextul extinderii Uniunii Europene, tarile membre au drept scop comun crearea celei mai dinamice economii, ba - zate pe cunoastere, pentru asigurarea bunastarii cetatenilor europeni. România, desi a inre gis - trat in ultimii ani un pro - gres economic substantial, se pozitio neaza din punct de vedere economic in urma altor state membre UE. Facând abstractie de actualul context socioeconomic, competitia sporita din mediul de afaceri ar trebui sa stimuleze cresterea adap - tabilitatii firmelor româ - nesti, in vederea actionarii pe pietele straine. O dezvoltare sustenabila a economiei unei tari nu se poate obtine fara sporirea accentului pe oportu ni - tatile de invatare continua, stiut fiind faptul ca, pentru a atinge performanta, este nevoie de resurse umane valoroase


- Care este experienta Formenerg SA in domeniul formarii profesionale?

SC Formenerg SA, institutie de formare profesionala cu o expe - rienta de peste 38 de ani in acest domeniu, prin cursurile oferite, incearca sa ofere solutii la pro ble - mele cu care se confrunta companiile românesti, actionând cu precadere la nivelul imbunatatirii abili - tatilor si competentelor resurselor umane. Societatea ofera, in fiecare an, o gama diversificata de servicii, cursurile de formare si perfectionare fiind adaptate nevoilor si cerintelor firmelor. Cursurile sunt, in majo - ritate, recunoscute la nivel national si detin acre - ditarea CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor), altele (ECDL - permisul european de conducere a computerului) beneficiind chiar de recunoastere europeana. Management, Marke - ting, Analiza economica, IT, Resurse Umane, Legislatie, Limbi straine, Managementul calitatii, Sanatatea si securitatea muncii sau cursurile specifice pentru Sistemul Energetic National, sunt doar câteva directii pe care actioneaza Formenerg, fiind de asemenea, furni - zor de servicii de consul - tan ta si diagnoza psiho - logica. Pe scurt, Formenerg ofera peste 300 de cursuri de formare profesionala si metode moderne de instruire, in pas cu noile cerinte ale scenei econo - mice si ale lumii de afaceri.


- Exista si proiecte europene in care este implicata Formenerg?

Începând cu 2008, Formenerg este implicata in proiecte europene, alaturi de parteneri de prestigiu, straini si româ - ni: Didagroup Network (Italia), FH Joanneum (Austria), Ayuntamiento de Coria, Junta de Extre - madura (Spania), Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Patronatele din energie, Comitetul Na tio nal Ro - mân al Consiliului Mondial al Energiei. Proiectele aflate in derulare sunt: * LLP Leonardo da Vinci - Transfer de inovatie - Virtual Training; * IC&IC - Concept Inovativ privind Internationalizarea Companiilor (Promotor); * OCT - Open Coordination for vocational Training (Partener); * POSDRU - Dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in Sistemul Energetic (proiect strategic in care Formenerg are rolul de a organiza programe de formare profesionala si activitati de diseminare); * POSDRU - Adaptarea Personalului din Sectorul Energetic la Noile Tehnologii si Conditii de Munca.


- Cum pregatiti firmele românesti sa se internationalizeze?

Deoarece, pâna in prezent, in sistemul româ - nesc de formare profe - sionala nu a fost introdus niciun curs de formare privind inter na tionali - zarea companiilor, pro - iectul IC&IC "Concept Inovativ pentru Inter na - tionalizarea companiilor", a fost lansat in cadrul Programului de invatare pe tot parcursul vietii - Leonardo da Vinci - Transfer de Inovatie 2008, cu scopul dezvoltarii competentelor individuale si organizationale si pentru a sprijini competiti - vitatea strategica si inter - nationala a companiilor românesti. Este vizata de asemenea si imbunatatirea capacitatii de a face fata schimbarilor mediului de afaceri si evolutiei pietei fortei de munca in context international. Principalele obiective ale proiectului IC&IC se refera la implementarea programului inovativ pentru internationalizarea companiilor si la imbu - natatirea calitatii muncii, bazate pe transferul dina - mic si adaptarea curricu - lumului si a meto dologiei proiectului "Consultanta pentru internationalizare", imple mentat cu succes in sapte tari europene, in cadrul unui proiect anterior de parteneriat Leonardo da Vinci, la contextul tarii noastre, tinând cont de cerintele si nevoile speci fice ale pietei românesti. Scopul si obiectivele sunt propuse de catre Consortiul proiectului, special creat pentru a conduce la implementarea cu succes a acestuia. Constructia Consortiului se bazeaza pe compe - tentele diverse si comple - mentare ale partenerilor si pe experienta acestora iar Consortiul, ca un tot unitar, exprima comp e - tentele decisive cerute pentru obtinerea rezulta - telor proiectului. Cele mai importante rezultate sunt reprezentate de introducerea curri - culum-ului inovativ pen - tru internationalizarea companiilor in sistemul românesc de formare profesionala si a meto - dologiei moderne de inva - tare (inclusiv e-learning), in concordanta cu nevoile specifice iden tificate, cultura si cerintele legate de noile roluri profesio - nale, necesare proceselor de internationalizare. IC&IC construieste legaturi intre diferite contexte si forme de invatare, facilitând acce - sul catre modalitati indi - viduale de invatare. Proiectul are impact atât asupra cunostintelor indivizilor si dezvoltarii abilitatilor in domeniul internationalizarii compa - nii lor cât si asupra dezvol - tarii strategice a firmelor românesti. Acest proiect confera posibi litatea companiilor de a cunoaste caracteristicile mediului economic inter national, de a reactiona puternic la amenintarile pietei, de a deveni mult mai dinamice si flexibile in vederea operarii cu succes in acest context si va avea aplica - bilitate asupra compa - niilor mari si mijlocii dar si direct, asupra anga - jatilor.


- Ce ne puteti spune despre metoda e-learning si care sunt partenerii dvs in acest proiect?

Introducerea metodei e-learning printre celelalte metode de invatare, reprezinta nu numai o diversificare a acestora ci si oferirea unei maniere flexibile de acces, la orice ora, la datele solicitate. Partenerii Formenerg in acest proiect sunt: Dida - group Network - Italia, companie cu peste 10 ani de experienta in formarea profesionala si FH Joanneum - Austria, uni - versitate de stiinte aplicate, axata cu preca - dere pe segmentul mana - gement international. Proiectul ofera compa - niilor posibilitatea de a cunoaste trasaturile eco - no mice ale pietelor internationale, le invata sa fie mai dinamice si mai flexibile nu numai pentru a rezista in conditii difi - cile ci si pentru a deveni performante. Companiile au ince - put, intr-un procent destul de mare, sa constientizeze faptul ca invatarea pe tot parcursul vietii (Long Life Learning) nu trebuie sa ramâna doar un concept folosit in materialele publi citare, ci sa devina o realitate a societatii românesti pentru ca viitorul sa fie mai bun pentru noi toti.