newsletter

Parteneri

Dam forma energiei!

Despre noi

Despre FORMENERG
Societatea de Formare a Energeticienilor din România - FORMENERG S.A. face parte, împreuna cu alte organizatii care activeaza in domeniul energetic, din unitatile care functioneaza sub autoritatea Ministerului Economiei. Actionarul unic al societatii este Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice - Transelectrica S.A.

FORMENERG SA este cel mai vechi centru de perfectionare si formare profesionala din România, având peste 38 de ani de activitate. În 2005 si 2006 Formenerg a primit, din partea Camerei de Comert si Industrie a României, Premiul 3 in Topul National al Firmelor din România.

FORMENERG ofera o întreaga paleta de servicii în ceea ce priveste perfectionarea profesionala: de la management, marketing, resurse umane, limbi straine si informatica pâna la programe de perfectionare pentru Sistemul Energetic National. La acestea se adauga programele de tip outreach (pregatire aprofundata pe teme solicitate de beneficiar).

Anul 2009 marcheaza si un debut: implementarea de catre FORMENERG a programelor de perfectionare în sistem e-learning, destinate celor pe care îi avantajeaza aceasta varianta de instruire.

Istoric

. În luna decembrie 1971 a fost înfiintat primul centru de perfectionare a personalului din sectorul energetic, denumit Centrul de Perfectionare a Lucratorilor (CPL). Centrul functiona în cadrul Ministerului Energiei Electrice si avea ca obiect de activitate perfectionarea pregatirii profesionale a tuturor salariatilor din Sistemului Energetic National.

. Începând cu anul 1972, au fost înfiintate reprezentantele din tara : Iasi, Constanta, Suceava si Craiova.

. În anul 1993 centrul îsi schimba denumirea în Centrul de Formare Profesionala (CFP).. Prin reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate CONEL, în anul 2000, se înfiinteaza Compania de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A., iar Centrul de Formare Profesionala se transforma în sucursala a acesteia, purtând denumirea de Sucursala de Formare si Perfectionare a Personalului din Sectorul Energetic (SFPPSE), cu obiect principal de activitate formarea si perfectionarea personalului din sectorul energetic.

. Prin Hotarârea nr. 33/19.11.2001 a Adunarii Generale a Actionarilor - "Transelectrica" S.A., s-a aprobat înfiintarea Societatii de Formare a Energeticienilor din România - FORMENERG S.A., prin externalizarea activitatii Sucursalei de Formare si Perfectionare a Personalului din Sectorul Energetic.

Pentru alte informatii despre companie vizitati www.formenerg.ro

Acasa

Rezumatul Proiectului

I. OBIECTIVE

Obiectivul general al proiectului îl constituie cresterea gradului de adaptabilitate si flexibilitate a angajatilor si unitatilor din sectorul energetic, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii, a formarii profesionale specifice si asigurarea securitatii si sanatatii în munca. În acest sens se urmareste cresterea flexibilitatii si adaptabilitatii prin sprijinirea fortei de munca si a unitatilor in vederea pregatirii si adaptarii rapide la schimbarile din sectorul energetic, datorate aparitiei noilor tehnologii în domeniul educatiei, al formarii profesionale si al învatarii pe tot parcursul vietii, al incluziunii sociale, transpuse în POSDRU precum: cresterea competitivitatii economice, dezvoltarea resurselor umane, îmbunatatirea conditiilor de munca, asigurarea securitatii si sanatatii în munca.

Obiective specifice

. Furnizarea de programe de formare profesionala
. Formare si sprijin pentru unitati si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
. Îmbunatatirea nivelului de calificare al specialistilor din managementul si organizarea muncii
. Dezvoltarea capitalului uman prin utilizarea noilor tehnologii informationale si de comunicare
. Asigurarea unui mediu de lucru prietenos
. Promovarea egalitatii de sanse în sectorul energetic


II. ACTIVITATILE PROIECTULUI

Principalele activitati ale proiectului sunt:

1. Managementul si operationalizarea proiectului.
2. Analizarea, împreuna cu unitatile beneficiare, a adaptarii programelor de formare profesionala si activitatilor de diseminare la nevoile concrete ale acestora.
3. Întocmirea cu unitatile beneficiare a programelor de formare si diseminare.
4. Publicitate si informare în vederea:
a. Atragerii personalului apartinând grupului tinta pentru a participa la cursurile de formare profesionala si la activitatile de diseminare organizate;
b. Organizarii simpozionului pe tema "Îmbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor la inovatiile tehnologice si organizationale";
c. Organizarea de seminarii si activitati de transfer de bune practici.
5. Formare profesionala si activitati de diseminare:
a. Furnizarea de programe de formare profesionala pentru întreprinzatori si manageri în vederea dezvoltarii aptitudinilor necesare pentru asigurarea proceselor de reorganizare interna a întreprinderilor;
b. Furnizarea de programe profesionale pentru angajati în scopul obtinerii competentelor necesare pentru îmbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;
Formare profesionala pentru asigurarea unui mediu de lucru adecvat si sigur;
c. Formare profesionala pentru consolidarea sistemelor de securitate în vederea prevenirii riscurilor asociate locurilor de munca cu nivel de siguranta redus;
d. Formare profesionala pentru facilitatea introducerii de noi procese tehnologice si organizatorice care sa respecte normele de protectia mediului:
. Cursuri privind adaptarea personalului la noile tehnologii introduse în sector cu ocazia retehnologizarilor;
. Cursuri privind controlul poluarii si protectia mediului;
. Cursuri de TIC;
. Cursuri de creativitate si inovare tehnologica.
6. Organizarea de seminarii si activitati de transfer de bune practici pe temele:
e. Asigurarea securitatii si sanatatii muncii în unitatile energetice.
f. Asigurarea unui mediu de munca atractiv.
g. Promovarea principiului egalitatii de sanse în sectorul energetic.
7. Organizarea unui simpozion privind "Îmbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor la inovatiile tehnologice si organizationale", cu scopul realizarii transferului de bune practici la nivel interregional. La acest simpozion vor fi invitati sa prezinte lucrari si sa faca schimburi de experienta specialisti din întreaga tara.


III. GRUP TINTA

. Angajati ...................550
. Întreprinzatori .............20
. Manageri ....................40IV. PRINCIPALELE REZULTATE ASTEPTATE


. Numar cursanti în management........60
. Numar cursanti pentru actualizarea si îmbunatatirea competentelor........550
. Numarul cursurilor de formare profesionala cofinantate........30
. Ponderea cursantilor certificati în managementul si organizarea muncii........80
. Ponderea cursantilor certificati pentru actualizarea si îmbunatatirea competentelor........80
. Numar campanii de constientizare si informare cofinantate privind combaterea discriminarii la locul de munca........4
. Numar studii de analiza realizate........1
. Numar seminarii........4
. Numar simpozioane........1

O prima grupa de cursuri de formare profesionala este dedicata întreprinzatorilor si managerilor de orice nivel în vederea dezvoltarii aptitudinilor necesare pentru asigurarea proceselor de reorganizare interna a întreprinderilor. O a doua grupa de cursuri o reprezinta cursurile pentru actualizarea si îmbunatatirea competentelor. În plus, s-a prevazut efectuarea unui curs în vederea obtinerii competentelor necesare pentru îmbunatatirea calitatii si productivitatii muncii dar si cursuri privind adaptarea personalului la noile tehnologii.

Acasa

Cursurile organizate în cadrul proiectului sunt gratuite!Acasa