newsletter

Parteneri

Dam forma energiei!

Cursuri organizateDenumire Curs
Curs: "Formatori" (14 cursanti, din care 7 femei);
Curs "Tehnologii moderne de producere a energiei electrice si termice " (14 cursanti - barbati);
. Curs "Solutii pentru reducerea consumului propriu tehnologic" (14 cursanti, din care 3 femei);
. Curs "Adaptarea personalului la noile tehnologii de valorificare energetica a combustibililor regenerabili prin combustie" (15 cursanti, din care 4 femei);
. Curs "Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile" (17 cursanti, din care 4 femei);
. Curs "Audit de mediu" (44 de cursanti, din care 31 femei) ;
. Curs "Managementul sanatatii si securitatii în munca" (23 cursanti, din care 14 femei) ;
. Curs "Pregatirea generala a utilizatorilor de calculatoare" (16 cursanti, din care 11 femei).
. Curs: "Strategii si tactici de negociere" (18 cursanti, din care 6 femei);
. Curs "Contracte economice" (12 cursanti, din care 9 femei);
. Curs "Tehnologii moderne de producere a energiei electrice si termice " (18 cursanti - barbati);
. Curs "Generatoare sincrone" (52 cursanti -barbati);
. Curs "Protectii si automatizari în centralele electrice" (26 cursanti, din care 2 femei);
. Curs "Generatoare sincrone. Protectii si automatizari" (42 cursanti -barbati);
. Curs "Transformatoare de putere. Transformatoare de masura" (29 cursanti -barbati);
. Curs "Audit de mediu" (6 cursanti femei) ;
. Curs "Utilizarea Autocad în proiectarea asistata de calculator" (11 cursanti, din care 6 femei);
. Curs "Initierea în utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei" (18 cursanti, din care 5 femei);
. Curs "Calcul tabelar Microsoft Excel" (15 cursanti, din care 13 femei);
. Curs "Auditul intern al sistemelor de management al calitatii" (18 cursanti, din care 14 femei);
. Curs "Sisteme de management" (22 cursanti, din care 11 femei) ;
. Curs «Perfectionarea specialistului managementului calitatii» (23 cursanti, din care 16 femei).
. Curs: "Implementarea Sistemului de Management al Calitatii" (4 cursanti, din care 1 femeie);
. Curs "Auditul intern al Sistemelor de Management al Calitatii" (6 cursanti, din care 4 femei);
. Curs "Managementul calitatii " (12 cursanti, din care 9 femei);
. Curs "Managementul Resurselor Umane" (26 cursanti, din care 19 femei) ;
. Curs "Adaptarea personalului pentru implementarea tehnologiilor de producere a energiei în cogenerare" (22 cursanti, din care 1 femeie);
. Curs "Pregatire în domeniul Securitatii si Sanatatii în Munca -nivel mediu" (6 cursanti, din care 1 femeie);
. Curs "Riscurile la locul de munca si metode de reducere a lui" (5 cursanti, din care 2 femei);
. Curs "Obligatiile angajatilor si angajatorilor" (7 cursanti, din care 2 femei);
. Curs "Informarea, consultarea si participarea lucratorilor în probleme de securitate si sanatate în munca" (7 cursanti, barbati);
. Curs "Intrerupatoare de înalta tensiune" (27 cursanti, barbati);
. Curs "Stabilitate în functionarea generatoarelor sincrone -seria 1" (44 cursanti, barbati);
. Curs "Stabilitate in functionarea generatoarelor sincrone -seria 2" (54 cursanti, barbati, din care 1 femeie).
. Curs « Excel pentru avansati » (16 cursanti, din care 13 femei) ;
. Curs « Motivarea în conducerea performanta a echipei » (15 cursanti, din care 7 femei);
. Curs"Analiza si diagnoza economica" (8 cursanti, din care 6 femei);
. Curs "Cunoasterea personalitatii umane" (5 cursanti - femei);
. Curs "Utilizarea computerelor si organizarea fisierelor" (13 cursanti, din care 10 femei).

Seminarii organizate
"Egalitatea de sanse în politica europeana. Rolul femeii în promovarea utilizarii energiei regenerabile"
"Comunicare plurilingva - element major în combaterea discriminarii la locul de munca"
Optimizarea comunicarii la locul de munca"
"Rolul comunicarii în cresterea gradului de siguranta si sanatate în munca"
"Asigurarea unui mediu de munca atractiv în unitatile din sectorul energetic"